11 Mayıs 2012 Cuma

İkramî mahlaslı şairin cönkünde
Çamlıca ve Kısıklı manileri

(1920 tarihli, Üsküdar-Kısıklı Tramvayını gösteren bir fotoğraf)

Dr. Doğan Kaya’nın, 6-10 Ekim 2009 tarihleri arasında Ankara’da yapılan 7. Uluslararası “Türk Kültürü Kongresi: Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul” sempozyumunda sunduğu tebliğinde, Sivas’taki Ziya Bey Kütüphanesinde 6772 numarayla kayıtlı olan İkramî mahlaslı şairin cönk’ünde, Çamlıca ve Kısıklı’ya dair manilerin de yer aldığı belirtiliyor.

Kaya, tebliğinde özetle şu bilgileri veriyor:

“Türk kültüründe yazılı kaynaklar içinde cönkler önemli yer tutmaktadır. Kütüphanelerimizde ve özel şahıslarda bulunan çok sayıda cönklerdeki bilgiler ve ürünler hâlâ kültürümüze kazandırılmayı beklemektedir. Bu bildiriyi hazırlama düşüncesinin temelinde de bu olgu yatmaktadır.

Söz konusu cönk, Sivas’taki Ziya Bey Kütüphanesinde, 6772’de kayıtlıdır ve 19 varaktan oluşan bir cönktür. Tamamında, İkramî mahlaslı şairin kaleme aldığı maniler kayıtlıdır. Bunun ilk 11 varağında İstanbul’un beldeleri ve semtlerinin konu edildiği manilere, kalan kısımlarda da sebzeler ve meyvelerle ilgili manilere yer verilmiştir.
Bu cönkte, bizi ilgilendiren yani İstanbul’u konu edinen manilerin sayısı 73’tür. Maniler cönkte; Anadolu, Rumeli, Adalar, Anadolu Demiryolu, Çamlıca, Rumeli Demiryolu, Haliç’in Beyoğlu Cephesi ve Haliç’in İstanbul Semtleri başlığı altında verilmiştir. Araştırmalarımız çerçevesinde söz konusu manilerin bugüne kadar hiç yayımlanmadığını tespit ettik.”

Dr. Doğan Kaya’nın açığa çıkardığı manilerden Çamlıca ve Kısıklı’ya dair olanları şöyle:

Çamlıca

Bir yar sevdim namlıca
Endamı pek şanlıca
Ulvî manzarasıyla
Bir tanedir Çamlıca

Kısıklı

Sevdiği kır bıyıklı
Gözleri pek ışıklı
Sevgiyi sende buldum
Bahtiyarım Kısıklı

Hiç yorum yok: