28 Mayıs 2013 Salı

Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu-1

Sempozyumda İstanbul'un pek çok yönü ele alınacak
Sempozyumda İstanbul pek çok yönüyle ele alınacak

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Osmanlı İstanbul’unun tarihî, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişiminin aydınlatılması; nasıl ve hangi şartlarda bir Osmanlı şehri hâline geldiğinin tespit edilmesi amacıyla uluslar arası sempozyum düzenliyor.

İBB Kültür A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek olan “Osmanlı İstanbulu Uluslararası Sempozyumu”nun açılış töreni ve açılış oturumu 29 Mayıs Çarşamba günü Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda (CRR) yapılacak.

Saat 18.00’de “Gravürlerle Osmanlı İstanbulu Sergisi”nin açılışı ile başlayacak olan program, kokteyl ile devam edecek.

Kokteylin ardından, sempozyumun açılış oturumuna geçilecek. M. Akif Aydın’ın başkanlık edeceği oturuma konuşmacı olarak İlber Ortaylı, Klaus Kreiser ve İskender Pala katılacak.

29 Mayıs-1 Haziran 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan sempozyumun tebliğleri, 29 Mayıs Üniversitesi Kampüs Salonlarında sunulacak.

Sempozyum kapsamında ayrıca Bekir Ünlüataer, 30 Mayıs Perşembe günü İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Bağlarbaşı yerleşkesinde saat 21.00’de “Osmanlı Dönemi İstanbul Nağmeleri” başlıklı konser verecek.

Birbirinden ilginç konular

Toplam 14 oturum hâlinde gerçekleştirilecek olan sempozyumda, Osmanlı dönemi İstanbul’u, pek çok boyutuyla ele alınacak. Sunulacak tebliğlerden bazıları şöyle:

Erhan Afyoncu, “Türk Tarihçiliği’nde ve Türk Basınında İstanbul’un Fethi Sırasında Surlara İlk Kim Çıktı Meselesi”ni ele alacak.

Yunus Uğur, “İstanbul’un Yerleşim ve Mahalle Düzeni” hakkında bilgiler verecek.

Kadir Yıldırım, “II. Abdülhamid Dönemi İstanbul’unda İşçi Hareketleri”ni, Ü. Serdar Serdaroğlu, “Osmanlı Ticarî Sisteminde İstanbul Bedestenlerinin Yeri ve Önemi”ni, anlatacak.

Tahsin Özcan, “Şehircilik Hizmetleri Açısından İstanbul Vakıfları Üzerine Bir Değerlendirme” yapacak.

Sempozyumda İstanbul yangınları da farklı boyutları ile ele alınacak.

Günhan Börekçi, “1589 Beylerbeyi Vak’ası Sırasında Çıkan Büyük İstanbul Yangını” hakkında bilgi verecek.

Kenan Yıldız, “Doğruluğu Tartışmalı Bir Tartışma: 1660 Yangını İstanbul’un İslamlaşmasına Etki Etti mi?” başlıklı tebliği ile, bu konudaki tartışmaları değerlendirecek.

Ruhi Güler ise, “Lüfer: Boğaziçi Balığı, Meşgale, Lezzet, Kültür” başlıklı tebliği ile İstanbul’un balık kültürü hakkında bilgiler verecek.

Suraiya Faroqhi, “XVII. Yüzyılın Son Çeyreğinde Eyüp ve Hasköy’de Köle ve Cariyelerin Serbest Bırakılması”, Beşir Ayvazoğlu, “Fâtih, Bellini ve Rönesans” başlıklı tebliğlerini sunacaklar.

Adnan Ertem, “Osmanlı İstanbulu’nda Azınlık Vakıfları” hakkında, Orlin Sabev, “Osmanlı İstanbulu’nda Bir Müslüman / Türk Azınlığı: Robert Koleji’nin Müslüman / Türk Öğrencileri” hakkında, Selçuk Akşin Somel, “1885 Yılında İstanbul Nüfus Yapısı ve Cemaatler” hakkında bilgiler verecek.

Emrah Safa Gürkan, “XVI. Yüzyılda Tersane-i Hümayun’u Hedef Alan Casusluk Aktiviteleri”, Gültekin Yıldız, “Şark Meselesi Çerçevesinde Diplomatik ve
Askerî Bir Tartışma: Rus Tehditi ve İstanbul Savunması” başlıklı tebliğlerini sunacaklar.

Mehmet Canatar ise, “1009/1600 Tarihli İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri’ne Göre Nefs-i İstanbul’da Bulunan Mahalleler ve Özelliklerine Dair Gözlemler”i aktaracak.

Hiç yorum yok: